The Orfelin Circle The Orfelin Circle The Orfelin Circle The Orfelin Circle
Круг Орфелин Круг Орфелин Круг Орфелин Круг Орфелин Круг Орфелин Круг Орфелин

 

2nd Festival of Serbian Contemporary Short and Documentary Film
Washington 2007

The Avalon Theater
5612 Connecticut Avenue, NW
Washington, DC
March 7 and 11, 2007

 

 

Милош Дорословачки, Љиља Ивезић, Ненад Ивезић и Бранимир Бајић

Растко Петровић и Иван Спасојевић, редитељ и сниматељ "Кубанца"

 

После друге вечери Фестивала, у ресторану "Comet"